Về Girls in Tech Việt Nam

Có thể cảm thấy cô đơn khi là một phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi bắt đầu chương này với tầm nhìn tạo ra một cộng đồng những phụ nữ có cùng chí hướng có thể hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau ngay tại Việt Nam.

Thêm vào đó, chúng tôi là một phần của một cộng đồng lớn hơn với hơn 70.000 người trên khắp thế giới. Vì vậy, khi bạn tham gia chương của chúng tôi, bạn sẽ có được cả hai điều tốt nhất.

Hãy tưởng tượng tương tác với những người có nguồn gốc khác nhau, những người có chung mong muốn được thấy công nghệ phát triển – và cũng có thể tham gia hội thảo với những người bạn có thể gặp trong bữa trưa. Đó là những gì chúng tôi cung cấp thông qua chương Girls in Tech tại địa phương của chúng tôi.


Thành tựu của chúng tôi

4K+

các doanh nhân được tài trợ, cố vấn và hỗ trợ thông qua AMPLIFY, cuộc thi quảng cáo chiêu hàng khởi nghiệp của chúng tôi

49K+

những người tham gia chuỗi Hackathon của chúng tôi, giải quyết các vấn đề địa phương và toàn cầu

75K+

những người tham gia vào quá trình viết mã, thiết kế và khởi động Bootcamps của chúng tôi