Sponsor Girls In Tech

Trở thành nhà tài trợ

Tài trợ cho Girls in Tech để giúp củng cố và hỗ trợ sự đa dạng và hòa nhập trong lĩnh vực công nghệ.

Hỗ trợ Girls in Tech

Giúp chúng tôi xây dựng lực lượng lao động mà thế giới cần

Được thành lập tại San Francisco vào năm 2007, khi bắt đầu bùng nổ công nghệ, chúng tôi nhận thấy nhu cầu thực sự về không gian dành riêng cho những tiếng nói chưa được đại diện trong toàn ngành. Đó là cam kết của chúng tôi, kể từ ngày đầu tiên, để mọi tiếng nói được lắng nghe. Bạn có thể giúp chúng tôi làm điều đó— đồng thời nâng tầm thương hiệu của chính bạn.

Là một nhà lãnh đạo

Định vị công ty của bạn như một công ty cam kết xóa bỏ khoảng cách giới tính.

Nâng cao nhận thức về thương hiệu

Được hơn 60K thành viên Girls in Tech, những người có ảnh hưởng và người ủng hộ nhìn thấy.

Tuyển dụng nhân tài đa dạng

Tham gia vào cộng đồng toàn cầu của chúng tôi và một nhóm tài năng đa dạng.

Tại sự kiện Girls in Tech đầu tiên của tôi, tôi nhận ra rằng tổ chức này đặc biệt như thế nào. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thuộc về – rằng tất cả mọi người đều thực sự thuộc về

– Jenny Silva

Phạm vi tiếp cận của chúng tôi

60K

Các thành viên

37

Quốc gia

6

Châu lục

logo

Có một cô gái mạnh mẽ, thông minh và thẳng thắn trong tất cả chúng ta. Chúng tôi tồn tại để đảm bảo rằng cô gái đó được lắng nghe. Bởi khi mọi tiếng nói, mọi góc nhìn, mọi nhân cách được tôn vinh và tôn trọng, chúng ta sẽ làm việc tốt hơn và sống phong phú hơn.

Về chúng tôi

Công việc của chúng tôi

Hãy cùng chúng tôi xây dựng lực lượng lao động đa dạng, hòa nhập và bình đẳng mà thế giới cần bằng cách tài trợ cho một trong nhiều chương trình của chúng tôi.

25K

Học sinh trong Lớp học Toàn cầu của chúng tôi

49K

Những người tham gia chuỗi Hackathon của chúng tôi

65K

Những người tham gia Bootcamps của chúng tôi